Velkommen til Sam-X Næstved - en del af Dansk Flygtningehjælp

Lektiecafé om mandagen på biblioteket.

Sam-X Næstved 
- en del af Dansk Flygtningehjælp.


"Co-existence or no existence"
  skrev Piet Hein.


Ja, vi tror altså på SAM-EKSISTENS, dvs. samarbejde, gensidig respekt og ligeværd som afgørende for, om integrationen lykkes, og vi gør vores bedste for at yde en kvalificeret indsats med det for øje. 

Her forsøger vi at fortælle om os selv og vores arbejde, og her kan du følge med i vores aktiviteter, se vores billeder og evt. skrive en hilsen i gæstebogen.

Vil du vide mere, evt. overvejer at være med som frivillig i en af vores aktiviteter eller som netværksperson, så klik på "Kontakt os" i venstre spalte og send en hilsen, hvorefter du snarest muligt vil blive kontaktet. (Eller kontakt mig direkte.)


Med venlig hilsen
Grethe Oxenbøll
formand
Tlf. 4089 4503
goxenboell@stofanet.dk 
 


OPSLAGSTAVLEN

Julefest   (gratis arrangement)
Søndag den 3/12 kl. 13.00-17.30
i Sydbyskolens festsal "Sydpolen", Parkvej 109.

Invitation & tilmeldingslister ligger på vores aktivitetssteder.
Sidste frist: Fredag d. 17/11, MEN "først til mølle" gælder!

EFTERLYSNING:
Vores sædvanlige julemand + -musiker
kan ikke deltage i år. Uden dem ingen julefest, så vi efterlyser

en julemand til at uddele de mange julegaver til børnene
og
en musiker til at spille til fællessangene.

Kan DU klare en af disse vigtige opgaver, eller kender du en, som kan, så venter tovholderen for arrangementet spændt på en henvendelse! Ring eller send en SMS til Hanne Macsay, mobil 41 15 0261 !


Netværkspersoner/-familier søges
til flygtningefamilier & enlige i Næstved og omegn !
 
Vi har meget positive erfaringer med velforberedte, gode match imellem danskere og nydanskere. Integrationen bliver i den grad optimeret ved disse match, så vi vil sætte stor pris på en henvendelse fra dig/jer, som kunne tænke sig at høre mere herom og evt. tilmelde sig.


      Følg os på facebook!  

Fødselsdag:
Foreningen Sam-X har lige haft 10 års fødselsdag!
Den 24.10.2007 blev Sam-X oprettet som officiel forening af en mindre flok frivillige, som i en årrække havde arbejdet som en frivilliggruppe uden navn & nedskrevne love.
Senest opdateret d. 28.10.2017