Velkommen til Sam-X

I august havde vi - i det skønneste sensommervejr - en vellykket kanofærd ned ad Susåen.

Sam-X Næstved 
er en forening af frivillige under Dansk Flygtningehjælp.

"Co-existence or no existence" skrev Piet Hein.

Ja, vi tror altså på SAM-EKSISTENS, dvs. samarbejde, gensidig respekt og ligeværd som afgørende for, om integrationen lykkes, og vi gør vores bedste for at yde en kvalificeret indsats med det for øje. 

Her forsøger vi at fortælle om vores arbejde og de involverede, og her kan du følge med i vores aktiviteter, se vores billeder og evt. skrive en hilsen i gæstebogen.

Vil du vide mere, evt. overvejer at være med som frivillig, så klik på "Kontakt os" i venstre spalte og send en hilsen, hvorefter du snarest muligt vil blive kontaktet. 


Venlige hilsner 
Webmaster

OPSLAGSTAVLEN / NYHEDER

Generalforsamling & fællesmøde
onsdag d. 26. oktober!

Til- & afmelding til Grethe!!

EFTERLYSNING:

Til mange af vore flygtninge (både enlige og familier) søger vi
> billige boliger i Næstved
samt
> netværksfamilier  - MEGET STORT BEHOV !
 

Fødselsdag:
Den 24.10.2007 blev Sam-X oprettet som officiel forening efter i en årrække at have arbejdet som en frivilliggruppe uden navn & nedskrevne love. 


Senest opdateret d. 22. oktober  2016