Velkommen til Sam-X Næstved - en del af Dansk Flygtningehjælp

Lektiecafé mandag på biblioteket

Sam-X Næstved 
- en del af Dansk Flygtningehjælp.


"Co-existence or no existence"
  skrev Piet Hein.


Ja, vi tror altså på SAM-EKSISTENS, dvs. samarbejde, gensidig respekt og ligeværd som afgørende for, om integrationen lykkes, og vi gør vores bedste for at yde en kvalificeret indsats med det for øje. 

Her forsøger vi at fortælle om os selv og vores arbejde, og her kan du følge med i vores aktiviteter, se vores billeder og evt. skrive en hilsen i gæstebogen.

Vil du vide mere, evt. overvejer at være med som frivillig eller netværksperson, så klik på "Kontakt os" i venstre spalte og send en hilsen, hvorefter du snarest muligt vil blive kontaktet. (Eller kontakt mig direkte.)


Med venlig hilsen
Grethe Oxenbøll
formand
Tlf. 4089 4503
goxenboell@stofanet.dk 
 

OPSLAGSTAVLEN

I N V I T A T I O N

Sam-X Næstveds billede.Netværkspersoner -/familier søges
til flygtningefamilier & enlige i Næstved og omegn !
 
Vi har meget positive erfaringer med gode match imellem danskere og nydanskere. Integrationen bliver i den grad optimeret ved disse match, så vi vil sætte stor pris på en henvendelse fra dig/jer, som kunne tænke sig at høre mere herom og evt. tilmelde sig.Fødselsdag:
Den 24.10.2007 blev Sam-X oprettet som officiel forening af en mindre flok frivillige, som i en årrække havde arbejdet som en frivilliggruppe uden navn & nedskrevne love.
Senest opdateret d. 23. marts  2017