Velkommen til Sam-X Næstved

Sam-X frivillige yder en uvurderlig indsats for sårbare medmennesker, som er kommet igennem nåleøjet og er havnet i Næstved. Flere af disse unge mennesker er allerede kommet rigtigt langt i retning af en god integration.

Vi ønsker alle et godt nytår!
Måtte 2017 blive et fredens år!
- - -
  Sam-X Næstved 
er en frivillig-forening og en del af Dansk Flygtningehjælp.

"Co-existence or no existence" skrev Piet Hein.

Ja, vi tror altså på SAM-EKSISTENS, dvs. samarbejde, gensidig respekt og ligeværd som afgørende for, om integrationen lykkes, og vi gør vores bedste for at yde en kvalificeret indsats med det for øje. 

Her forsøger vi at fortælle om vores arbejde og de involverede, og her kan du følge med i vores aktiviteter, se vores billeder og evt. skrive en hilsen i gæstebogen.

Vil du vide mere, evt. overvejer at være med som frivillig, så klik på "Kontakt os" i venstre spalte og send en hilsen, hvorefter du snarest muligt vil blive kontaktet. 


Med venlig hilsen
Grethe Oxenbøll
formand
Tlf. 4089 4503
goxenboell@stofanet.dk 

OPSLAGSTAVLEN / NYHEDER


Udstillingen "Sam-X i tekst og billeder"
kan ses i Birkebjergkirkens mødelokale "Kirketorvet" fra medio december til medio januar. Onsdag den 25. tages den ned igen.
Nærmere følger om næste udstillingssted.
------

 


EFTERLYSNING

Til mange af vore flygtninge
(både enlige og familier) søger vi billige boliger i Næstved samt
> netværksfamilier  - MEGET STORT BEHOV !
 

Fødselsdag:
Den 24.10.2007 blev Sam-X oprettet som officiel forening efter i en årrække at have arbejdet som en frivilliggruppe uden navn & nedskrevne love. 


Senest opdateret d. 4. januar  2017