Mandagsholdet på biblioteket i funktion.

Sam-X Næstved
- en del af Dansk Flygtningehjælp.   


"Co-existence or no existence"
  skrev Piet Hein.


Ja, vi tror altså på SAM-EKSISTENS, dvs. samarbejde, gensidig respekt og ligeværd som afgørende for, om integrationen lykkes, og vi gør vores bedste for at yde en kvalificeret indsats med det for øje. 

Her forsøger vi at fortælle om os selv og vores arbejde, og her kan du følge med i vores aktiviteter, se vores billeder og evt. skrive en hilsen i gæstebogen.

Hvis du vil vide mere, evt. overvejer at være med som frivillig i en af vores aktiviteter ellervil være netværksperson, så klik  på "Kontakt os" og send en mail, hvorefter du snarest muligt vil blive kontaktet. (Du kan evt. kontakte mig direkte.)


Med venlig hilsen
Grethe Oxenbøll
formand
Tlf. 4089 4503
goxenboell@stofanet.dk 
 
 

OPSLAGSTAVLEN

OBS!   

Se altid nyeste nyhedsbrev fra Dansk Flygtningehjælp under fanen Nyt fra DFH

 

Fra Dansk Flygtningehjælp har vi modtaget nedenstående mail d. 1. marts om det såkaldte "paradigmeskifte" , der er vedtaget med Lov 140. Læs om det her og se notatet fra DFH om lovens betydning for flygtninge i Danmark fremover.
 
"Kære alle frivillige

Det er i dag, at det nye kursskifte på udlændingeområdet, som regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, vedtog i sidste uge, træder i kraft. Flere delelementer i lovforslaget bliver ganske vist først indfaset i løbet af de kommende to år, men selve lovforslaget er gældende fra i dag.

Som det fremgår af vores høringssvar og i de indlæg og debatter, vi har deltaget i, i forbindelse med lanceringen af lovforslag L140, er det vores klare vurdering, at lovændringerne får omfattende konsekvenser for mange flygtninge i Danmark. Vi kommer til at se mere fattigdom, mere utryghed og mere mistrivsel blandt flygtninge i Danmark. Vi kommer formentligt også til at opleve, at flere flygtninge får inddraget deres opholdstilladelser eller nægtet dem forlænget. Dansk Flygtningehjælp har derfor taget afstand fra lovforslaget.

I et nyt notat har vi beskrevet de lovændringer i L140, som vil få mest betydning for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. I notatet kan I hurtigt danne jer et overblik over de enkelte ændringer, og hvornår de træder i kraft. Notatet ligger her

Vi ved, at mange af jer allerede oplever, at det er blevet mere krævende at hjælpe flygtninge. I kølvandet på de mange lovstramninger, som er gennemført på integrations- og udlændingeområdet de senere år, følger stress og mistrivsel, og det kræver en mere ihærdig indsats at skabe de positive momenter, der styrker håb og fremtidstro.

Vi ved også, at kontakt med helt almindelige mennesker gør en kæmpe forskel for flygtninge. Den værdi, der ligger i at blive mødt ligeværdigt af mennesker, som aktivt og positivt har valgt, at flygtninge skal være en del af deres liv, er helt uvurderlig, Det samme gælder den støtte, som flygtninge kan hente hos frivillige i forhold til at lære dansk og blive en del af det danske samfund.

Jeg håber derfor, at I vil fastholde det gode engagement, I allerede lægger i flygtningesagen. Vi er i gang med at udvikle vores faglige support til frivillige, så den matcher de nye behov, frivillige oplever i forhold til den gældende lovgivning omkring flygtninge. I kan allerede nu tilmelde jer kurser om midlertidighed og hjemsendelse her. I det kommende år afholder vi dialogmøder flere steder i landet, hvor vi blandt andet vil sætte fokus på frivilliges oplevelser og erfaringer med frivillighed i den nuværende situation.  

Endnu engang tusind tak for jeres engagement som frivillige. Det er af uvurderlig stor værdi for flygtninge i Danmark.

Med venlig hilsen

Josephine Fock

Direktør for integration
Dansk Flygtningehjælp"

 

  


 

Nyt om Dansk Flygtningehjælps Frivilligrådgivning:

  

Dansk Flygtningehjælps Frivilligrådgivning har siden den 10. september holdt til på den nye adresse:

 

Kasernevej 20 hos "Lær dansk" (sprogskolen).

Rådgivningen er åben mandage i ulige uger kl. 16-18.30

 

Tlf. til tidsbestilling: 28784024 (i åbningstiden!)

 

Se mere under "Frivillig-rådgivning"

Link til DFH´s hjemmeside om rådgivning

 


 

 

Fra Næstved Bibliotek har vi modtaget nedenstående information om NemID:

 Information omkring NemId til Sam-X

(Ny udgave! pr 24/7-2018)

 Hvis borgeren ikke taler dansk eller engelsk, skal han/hun medbringe en som kan tolke for dem. Personen som borgeren medbringer, kan også bruges som vitterlighedsvidne.

 Hvis Sam-X står med en borger, hvor det er første gang borgeren skal have NemId, kan de blot henvise dem til Infocenter, da vi kan sende kode og nøglekort til borgerens folkeregisteradresse uden kontrolspørgsmål eller vidne. Taler de ikke dansk, skal tolk medbringes.

 Borgeren skal medbringe gyldig legitimation: 

  • ·         Gyldigt dansk pas
  • ·         Gyldigt dansk kørekort
  • ·         Opholdskort – tjek om hele cpr.nr. står på bagsiden
  • ·         Udenlandsk pas/kørekort sammen med sundhedskort

 Hvis borgeren allerede har NemId, men skal have nyt nøglekort eller kode skal de kunne svare på kontrolspørgsmål - her kan den som tolker bruges som vitterlighedsvidne (Tolken skal selv have NemId samt medbringe det)

 Borgeren skal medbringe: 

  • ·         Gyldigt dansk pas
  • ·         Gyldigt dansk kørekort
  • ·         Opholdskort
  • ·         Udenlandsk pas/kørekort sammen med sundhedskort

 I Infocenter kan vi også vise borgerne, hvordan de selv kan bestille ny kode/nøglekort på www.nemid.nu  

--------------------------

 

 

Netværkspersoner/-familier søges
til flygtningefamilier & enlige i Næstved og omegn !
 
Vi har meget positive erfaringer med velforberedte, gode match imellem danskere og nydanskere. Integrationen bliver i den grad optimeret ved disse match, så vi vil sætte stor pris på en henvendelse fra dig/jer, som kunne tænke sig at høre mere herom og evt. tilmelde sig.


Fødselsdag:
Den 24.10.2007 blev Sam-X oprettet som officiel forening af en mindre flok frivillige, som i en årrække havde arbejdet som en løs frivilliggruppe under Dansk Flygtningehjælp.Senest opdateret d. 08.03.2018