Mandagsholdet på biblioteket i funktion.

Sam-X Næstved
- en del af Dansk Flygtningehjælp.   


"Co-existence or no existence"
  skrev Piet Hein.


Ja, vi tror altså på SAM-EKSISTENS, dvs. samarbejde, gensidig respekt og ligeværd som afgørende for, om integrationen lykkes, og vi gør vores bedste for at yde en kvalificeret indsats med det for øje. 

Her forsøger vi at fortælle om os selv og vores arbejde, og her kan du følge med i vores aktiviteter, se vores billeder og evt. skrive en hilsen i gæstebogen.

Vil du vide mere, evt. overvejer at være med som frivillig i en af vores aktiviteter eller som netværksperson, så klik på "Kontakt os" i venstre spalte og send en hilsen, hvorefter du snarest muligt vil blive kontaktet. (Eller kontakt mig direkte.)


Med venlig hilsen
Grethe Oxenbøll
formand
Tlf. 4089 4503
goxenboell@stofanet.dk 
 
 

OPSLAGSTAVLEN

OBS!   

Husk, at der er vinterferie i uge 7, så vores aktiviteter er lukkede i denne uge, men starter op igen fra den 18. februar!

  

Nyt om Dansk Flygtningehjælps Frivilligrådgivning:

  

Dansk Flygtningehjælps Frivilligrådgivning har siden den 10. september holdt til på den nye adresse:

 

Kasernevej 20 hos "Lær dansk" (sprogskolen).

Rådgivningen er åben mandage i ulige uger kl. 16-18.30

 

Tlf. til tidsbestilling: 28784024 (i åbningstiden!)

 

Se mere under "Frivillig-rådgivning"

Link til DFH´s hjemmeside om rådgivning

 

-------------------------------------------------

 

Fra Næstved Bibliotek har vi modtaget nedenstående information om NemID:

 Information omkring NemId til Sam-X

(Ny udgave! pr 24/7-2018)

 Hvis borgeren ikke taler dansk eller engelsk, skal han/hun medbringe en som kan tolke for dem. Personen som borgeren medbringer, kan også bruges som vitterlighedsvidne.

 Hvis Sam-X står med en borger, hvor det er første gang borgeren skal have NemId, kan de blot henvise dem til Infocenter, da vi kan sende kode og nøglekort til borgerens folkeregisteradresse uden kontrolspørgsmål eller vidne. Taler de ikke dansk, skal tolk medbringes.

 Borgeren skal medbringe gyldig legitimation: 

  • ·         Gyldigt dansk pas
  • ·         Gyldigt dansk kørekort
  • ·         Opholdskort – tjek om hele cpr.nr. står på bagsiden
  • ·         Udenlandsk pas/kørekort sammen med sundhedskort

 Hvis borgeren allerede har NemId, men skal have nyt nøglekort eller kode skal de kunne svare på kontrolspørgsmål - her kan den som tolker bruges som vitterlighedsvidne (Tolken skal selv have NemId samt medbringe det)

 Borgeren skal medbringe: 

  • ·         Gyldigt dansk pas
  • ·         Gyldigt dansk kørekort
  • ·         Opholdskort
  • ·         Udenlandsk pas/kørekort sammen med sundhedskort

 I Infocenter kan vi også vise borgerne, hvordan de selv kan bestille ny kode/nøglekort på www.nemid.nu  

--------------------------

 

 

Netværkspersoner/-familier søges
til flygtningefamilier & enlige i Næstved og omegn !
 
Vi har meget positive erfaringer med velforberedte, gode match imellem danskere og nydanskere. Integrationen bliver i den grad optimeret ved disse match, så vi vil sætte stor pris på en henvendelse fra dig/jer, som kunne tænke sig at høre mere herom og evt. tilmelde sig.


Fødselsdag:
Den 24.10.2007 blev Sam-X oprettet som officiel forening af en mindre flok frivillige, som i en årrække havde arbejdet som en løs frivilliggruppe under Dansk Flygtningehjælp.Senest opdateret d. 08.03.2018