Mandagsholdet på biblioteket i funktion.

Sam-X Næstved
- en del af Dansk Flygtningehjælp.   


"Co-existence or no existence"
  skrev Piet Hein.


Ja, vi tror altså på SAM-EKSISTENS, dvs. samarbejde, gensidig respekt og ligeværd som afgørende for, om integrationen lykkes, og vi gør vores bedste for at yde en kvalificeret indsats med det for øje. 

Her forsøger vi at fortælle om os selv og vores arbejde, og her kan du følge med i vores aktiviteter, se vores billeder og evt. skrive en hilsen i gæstebogen.

Hvis du vil vide mere, evt. overvejer at være med som frivillig i en af vores aktiviteter ellervil være netværksperson, så klik  på "Kontakt os" og send en mail, hvorefter du snarest muligt vil blive kontaktet. (Du kan evt. kontakte mig direkte.)


Med venlig hilsen
Sara Yousif
Formand (Fra 1/11-2019)
Tlf. 52531183
sara.yousif83@gmail.com 
 
 

 

 

 

 

 

 

OPSLAGSTAVLEN:

 

Vores aktiviteter i Sam-X Næstved er fortsat lukket, men vi skriver her på siden, når der er nyt!

 

Nyt fra Dansk Flygtningehjælp pr 1. oktober 2020:

Anbefalinger frem til 18. oktober
For at mindske spredningen af corona-smitte anbefaler Dansk Flygtningehjælp fortsat frivilliggrupperne at basere tilbud og aktiviteter på individuel rådgivning med god afstand og værnemidler frem til 18. oktober. I samme periode anbefaler vi, at man aflyser større, sociale arrangementer. Henvis gerne flygtninge til vores online rådgivninger DRC Lektiehjælp online og DRC Sproghjælp online.

Rådgivning til flygtninge i forbindelse med genvurdering af opholdstilladelser
Mange syriske flygtninge med ophold efter udlændingelovens §7.3. vil i den kommende periode blive indkaldt til en samtale hos Udlændingestyrelsen eller blive bedt om at indsende oplysninger med henblik på genvurdering af deres opholdstilladelse. Dansk Flygtningehjælps Asylafdeling yder rådgivning til personer, der er i risiko for at miste deres opholdstilladelse som flygtning i Danmark. Læs mere her

Notat om midlertidig opholdstilladlelser er opdateret
Dansk Flygtningehjælp har opdateret notatet om flygtninge med midlertidig beskyttelsesstatus & opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7, stk. 3. Der er bl.a. sket positive ting i forhold til retten til videregående uddannelse uden egenbetaling. Find notatet her

Ny hjemmeside
Dansk Flygtningehjælp har fået en ny hjemmeside. Du finder Frivilligafdelingens side under menuen 'Støt os', og du kan gå direkte dertil med drc.ngo/frivillig. Vi forventer at flygtning.dk/frivillig lukker i løbet af et par uger.

Vi bliver hjemme og passer på hinanden, årets landsindsamling bliver digital
Vi håber, at du vil være med til at gøre en forskel igen i år - ikke ved at stemme dørklokker, men ved at samle ungerne til en kreativ og meningsfuld hyggestund til fordel for mennesker på flugt. Læs mere her og bestil et gratis tegnekit her på tegnethjem.

Med venlig hilsen
Frivilligafdelingen - Dansk Flygtningehjælp
Bente Bækgaard

 

OBS! Frivilligrådgivningen i Næstved lukker!

 Maj 2020

Kære alle

 
Ja, I læser rigtigt. Vi har desværre besluttet at stoppe Rådgivningen her i Næstved. 
De frivillige rådgivere har ikke længere mulighed for at fortsætte med rådgivning på "Lær dansk" på Kasernevej i Næstved, og det har heller ikke været muligt at finde andre kompetente personer, som kunne tage over. 
 
Derfor har vi desværre - i samråd med Dansk Flygtningehjælp - set os nødsaget til at lukke for aktiviteterne fremover.
 
Der er fortsat rådgivning i Ringsted - og København, hvortil der så må henvises.
 
Her er et link til Dansk Flygtningehjælps hjemmeside med information om frivilligrådgivningerne:
 
 

 

Info om Coronasituationens betydning for frivillige og flygtninge:

 

Kære Frivillige

På baggrund af Statsministerens beslutning om at lukke store dele af det offentlige Danmark ned, anmoder vi alle frivilliggrupper om at udvise ansvarlighed ved at lukke al aktivitet ned fra fredag den 13. marts og frem til foreløbig 13. april (2. Påskedag).

Det betyder, at Frivillighuse/Frivilligrådgivninger og alle andre aktiviteter skal holde lukket. Vi har truffet denne beslutning, dels for at bidrage til at udsætte den hastige udvikling af corona smittede, dels fordi vi ønsker at undgå, at frivillige og flygtninge udsættes for smitte.

Man må fortsat gerne rådgive flygtninge over mail eller telefon, hvis man har mulighed for det.

Flygtninge med akutte hastesager eller sager med frister, der skal overholdes, kan fortsat kontakte Dansk Flygtningehjælps frivillige rådgivninger pr. telefon. Rådgivningerne er bemandet af rådgivningsfaglige medarbejdere i tidsrummet 9-15. Du finder kontaktinformationer på de enkelte rådgivninger her.

Det vil nu ikke være nødvendigt at melde sig på pause som frivillig, som vi skrev ud i mail til jer tirsdag aften.

Frivilligafdelingens medarbejdere er fortsat på arbejde og kan kontaktes på mail eller telefon. Mail er den sikreste henvendelsesform, da de fleste medarbejdere arbejder hjemmefra de næste 14 dage. Find kontaktinformation her

Vi vender løbende tilbage med information på mail.

Pas godt på hinanden.

Med venlig hilsen

Lone Tinor-Centi
Fungerende chef for DRC Integration

 

Sundhedstyrelsens information om coronavirus på flere forskellige sprog:

 

Om coronavirus på flygtninges modersmål 
Indvandrermedicinsk klinik har oversat noget af Sundhedsstyrelsens information om coronavirus til tyrkisk, farsi, arabisk, tigrinya, tamilsk og bosnisk. Find pdf'erne her 
Klinikken har også lavet en lydfil om coronavirus på arabisk. Lyt til den her 
 
 
_______________________________________________________________________________________________________

 

 

Netværkspersoner/-familier søges
til flygtningefamilier & enlige i Næstved og omegn !
 
Vi har meget positive erfaringer med velforberedte, gode match imellem danskere og nydanskere. Integrationen bliver i den grad optimeret ved disse match, så vi vil sætte stor pris på en henvendelse fra dig/jer, som kunne tænke sig at høre mere herom og evt. tilmelde sig.


Fødselsdag:
Den 24.10.2007 blev Sam-X oprettet som officiel forening af en mindre flok frivillige, som i en årrække havde arbejdet som en løs frivilliggruppe under Dansk Flygtningehjælp.Senest opdateret d. 08.03.2018