Om Sam-X

Sam-X Næstved   er en lokal integrationsforening tilknyttet Dansk Flygtningehjælp.

Fødselsdag
Den 24. oktober 2007 havde Sam-X stiftende generalforsamling efter i mange år at have været en navnløs frivilliggruppe.

Vi har
naturligvis udfærdiget love, er tilmeldt hos kommunen, har et CVR-nummer og en bestyrelse valgt af de aktive på vores årlige generalforsamling i oktober måned; men vi betaler ikke kontingent, da alle jo giver af deres  fritid og kræfter.

Medlemmerne er
en gruppe frivillige med meget forskellig baggrund. Vi er ca. 90 frivillige i alle aldre, nogle er pensionister, nogle på arbejdsmarkedet, andre er under uddannelse; men alle har et ønske om af et godt hjerte at gøre en forskel til gavn for vores nye medborgere.
Vi har det herligt - føler, at vi gør gavn og får så meget igen.

Formål og idégrundlag 

Det handler om integration.

Foreningen arbejder på grundlag af Dansk Flygtningehjælps formålsparagraffer og regler.

Vores mål er at få flygtninge og indvandrere til at føle sig godt tilpas i lokalområdet og at hjælpe dem til, at de og deres familier når frem til at kunne udnytte deres ressourcer bedst muligt og dermed få en god og ligeværdig tilværelse i Danmark.


Og så har vi et godt samarbejde med Næstved kommunes Job- & Integrationscenter, formaliseret via en samarbejdsaftale, den første per 8/8-10 blev i december 2014 afløst af en ny, revideret aftale.

I 2010 blev 1. samarbejdsaftale imellem Sam-X og kommunens Job- & Integrationscentret endelig underskrevet.

Bestyrelsen


Ny bestyrelse fra 28.10.2015:

Grethe Oxenbøll (formand)
Birgit Preuss (næstformand)
Hanne Macsay  (kasserer)
Conny Christoffersen
Inga Fuhrmann
Marianne Bach
Susanne Jakobsen
Hanne Larsen (suppleant)