Aktivitetsoversigt

HVOR & HVORNÅR ?


HVER MANDAG -
 
" Hjælp-til-dansk" nu 2 steder:

Hvad
Dansktræning og diverse hjælp til skriftlig og mundtlig dansk inkl. brevtolkning m.m.

1. Hvornår   

Mandag kl. 15-17


Hvor
I Biblioteket (oven over Kvickly) i café-området bag udstillingsrummet (X-rummet)
 
Tovholder
Inger Elise Krogh, mobil 6128 6919.  


OG - kun for voksne:

2. Hvornår
Mandag kl. 17-20


Hvor
Pavilloncentret, Skyttemarksvej 138.
Lokalet ligger i blokken bagest til højre.


Tovholder
Charlotte Falstrup, mobil: 5190 9093Hver anden TIRSDAG - "Nørkleklub"

Hvad
En hyggelig aftencafé, hvor danske og nydanske kvinder strikker, hækler og snakker over en kop te.

Hvornår
Tirsdage i ulige uger kl. 19.00-21.00 

Hvor
Birkebjergcentrets samlingssal "Værestedet" (se bykortet på separat side)

Tovholder
Hanne Macsay, tlf. 5577 0060, mob. 4115 0261.


Hver ONSDAG - Hjælp-til-dansk

Hvad
Dansktræning og diverse hjælp til skriftlig og mundtlig dansk inkl. brevtolkning m.m. Der bydes på kaffe/te og boller med ost.


Hvornår  
Onsdag kl. 17-19

Hvor       
Birkebjergkirken, Tommerupvej 4.
(Se bykort på separat side)


Tovholder
Inga Fuhrmann, mobil 4158 4083


Hver torsdag: Sam-X på Skyttemarksvej

Hvad
Møde imellem nydanskere (fortrinsvis børn) og frivillige fra Sam-X.
 
Vi byder på:
Dansk hygge med lidt at spise og drikke samt mulighed for diverse kreative aktiviteter så som spil, tegning/maling, men også dansktræning og lektiehjælp.

Hvornår
Torsdag kl. 17-19

Hvor
Pavilloncentret, Skyttemarksvej 138.
Lokalet ligger i blokken langs vejen.

Tovholder
Charlotte Falstrup, mobil 5190 9093


Hver FREDAG -  Kulturmøder

Hvad
En ældrecafé, hvor danskere & nydanskere drikker kaffe, synger, drøfter stort og småt samt ser på, hvad der foregår her på egnen. 

Hvornår  
Kl. 10-13

Hvor       
Birkebjergcentrets samlingssal "Værestedet"
(se bykort på separat side)

Tovholder 
Tom Borgmann, tlf. 5572 0206 / mobil 3069 5126
OBS!
Vi holder ferier cirka samtidig med skolerne.D I V E R S E

ØVRIGE AKTIVITETER


Vi hjælper også

  • med at matche danske netværkspersoner/ -familier med flygtninge til nytte og glæde for begge parter.   

Vi yder
 

  • bisidder-assistance af forskellig art i forbindelse med skriftlig eller personlig kontakt med myndigheder, bank eller andet.

 

Og så arrangerer vi
 
 

  • udflugter og arrangementer i årets løb alt efter penge­kas­sens formåen. -  De vil løbende blive omtalt under "Årets gang" & "Fotos" med foromtale på forsiden.