Sara og Tove i aktion i Friviligcentret på Farimagsvej.

Velkommen til professionel, gratis rådgivning for indvandrere og flygtninge!

Jurister og socialrådgivere tilbyder gratis

FRIVILLIG-RÅDGIVNING for indvandrere og flygtninge:

Dansk Flygtningehjælps frivilligrådgivning er under omstrukturering. Der vil blive givet besked her på hjemmesiden, når der foreligger nyt om tid og sted for rådgivning i Næstved fremover!