Fotoalbum

Juli: 
Familiesommerlejren på Enø var velbesøgt.

2. sept. havde Sam-X en stand på Foreningernes dag og den
9. sept. gik den årlige busudflugt til Geocenter Møns Klint med visit i Keldby Kirke.