Link til Dansk Flygtningehjælps hjemmeside:  www.flygtning.dk

Nyt fra 23. maj 2019:

 

25 spørgsmål og svar om flygtninge
Dansk Flygtningehjælp har opdateret den gode gamle klassiker – 25 spørgsmål og svar om flygtninge – hvor man hurtigt kan blive klogere på emnet flygtninge. Du kan rekvirere publikationen hos din regionskonsulent og du kan tilgå den elektronisk her

Danskernes frivillighed fra 1981 til 2017 
På tirsdag udkommer bogen Usikker Modernitet Danskernes Værdier fra 1981 til 2017. Du kan allerede nu læse et uddrag af bogen, hvor professor Lars Skov Henriksen og lektor Klaus Levinsen beskriver den udvikling, danskernes frivillige engagement har undergået i perioden. Læs uddraget her.

Skab synlighed om lokale frivillige indsatser
Hvordan skaber man mere opmærksomhed om den gode, sociale indsats, frivillige yder lokalt? Det er et spørgsmål, der optager mange foreninger og frivillige initiativer. Center for Frivilligt Socialt Arbejde har samlet de bedste tips til overskuelig interessevaretagelse i en artikel, som du finder her.

Med venlig hilsen
Dansk Flygtningehjælp - Frivilligafdelingen
Bente Bækgaard

 

 

Nyt fra 29. marts:

Frivillige flygtningevenner gør en kæmpe forskel
Flygtninge, der har en dansk ven, bliver bedre til dansk og får mere tilknytning til arbejdsmarkedet, viser en ny evaluering af projektet Venner Viser Vej, som drives i et samarbejde mellem Røde Kors og Dansk Flygtningehjælp. Læs mere her


Ny praksis i forlængelser af opholdstilladelser
Fra 1. juli 2019 ændrer Udlændingestyrelsen praksis i forbindelse med forlængelser af flygtninges opholdstilladelser. Ændringen betyder blandt andet, at flygtninge ikke selv skal ansøge om forlængelse. Læs mere om den nye praksis her

Flygtninge med traumer skal have "rigtigt" arbejde
Find rigtige, lønnede jobs med fremtidsperspektiv og skru ned for praktikker - også for de flygtninge, der kæmper med traumer. Sådan lyder anbefalingen i en ny rapport fra Dansk Flygtningehjælp. Læs mere her

Margit Nielsen er årets frivillig i Middelfart  
Stort til lykke til Margit Nielsen fra Middelfart, som i onsdags blev kåret som Årets Frivillig 2018 i Middelfart Kommune. Margit Nilsen har siden 2006 været frivilligt engageret i Dansk Flygtningehjælps Frivilliggruppe i Middelfart. Se opslag på Facebook her

Med venlig hilsen
Dansk Flygtningehjælp - Frivillig
Bente Bækgaard

 

Nyt fra 21. marts 2019:

Kommunens kan-og-skal-opgaver
Der er noget kommunerne skal gøre i forhold til flygtninge, og der er noget de kan gøre. Men hvad er det nu de kan? Og hvad er det nu de skal? Det kan du blive klogere på i det opdaterede notat om kommunens kan-og-skal-opgaver. Find det her

Integrationen er ikke aflyst med L140
De seneste ændringer af lovgivningen omkring flygtninge har fået nogle flygtninge og frivillige til at spørge sig selv og hinanden om, hvorvidt det overhovedet giver mening at integrere sig i det danske samfund. Svaret fra Dansk Flygtningehjælp er ja, det kan det godt. Hvorfor, kan du læse mere om her

Langt fra Borgen besøger DFH's frivillige i Aalborg
I aftenens udsendelse af Langt fra Borgen kan du opleve Sofie Carsten Nielsen og Inger Støjberg diskutere integrationsydelsen. Dele af udsendelsen er optaget hos Dansk Flygtningehjælps frivilliggruppe i Aalborg, FrivilligAalborg. Du kan allerede nu se udsendelsen ved at følge linket her  

Vellykket reintegration kræver stærk psyke
Flygtninges psykiske helbred har afgørende betydning for vellykket reintegration, viser en ny rapport fra Dansk Flygtningehjælps Mixed Migration Centre. Rapporten bygger på interviews med 56 afghanske flygtninge, der er vendt hjem til et Afghanistan præget af usikkerhed og fattigdom. Læs mere her

Bedre og bæredygtig vandforsyning i Uganda
Beboerne i flygtningelejren Bidibidi i Uganda kan glæde sig over et nyt samarbejde mellem DTU, Grundfoss og Dansk Flygtningehjælp har skabt bæredygtig vandforsyning i flygtningelejren Bidibidi i Uganda. Læs mere her

Med venlig hilsen
Dansk Flygtningehjælp - Frivillig
Bente Bækgaard

 

Nyt fra 1. marts 2019:

 

Kære alle frivillige

Det er i dag, at det nye kursskifte på udlændingeområdet, som regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, vedtog i sidste uge, træder i kraft. Flere delelementer i lovforslaget bliver ganske vist først indfaset i løbet af de kommende to år, men selve lovforslaget er gældende fra i dag.

Som det fremgår af vores høringssvar og i de indlæg og debatter, vi har deltaget i, i forbindelse med lanceringen af lovforslag L140, er det vores klare vurdering, at lovændringerne får omfattende konsekvenser for mange flygtninge i Danmark. Vi kommer til at se mere fattigdom, mere utryghed og mere mistrivsel blandt flygtninge i Danmark. Vi kommer formentligt også til at opleve, at flere flygtninge får inddraget deres opholdstilladelser eller nægtet dem forlænget. Dansk Flygtningehjælp har derfor taget afstand fra lovforslaget.

I et nyt notat har vi beskrevet de lovændringer i L140, som vil få mest betydning for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. I notatet kan I hurtigt danne jer et overblik over de enkelte ændringer, og hvornår de træder i kraft. Notatet ligger her

Vi ved, at mange af jer allerede oplever, at det er blevet mere krævende at hjælpe flygtninge. I kølvandet på de mange lovstramninger, som er gennemført på integrations- og udlændingeområdet de senere år, følger stress og mistrivsel, og det kræver en mere ihærdig indsats at skabe de positive momenter, der styrker håb og fremtidstro.

Vi ved også, at kontakt med helt almindelige mennesker gør en kæmpe forskel for flygtninge. Den værdi, der ligger i at blive mødt ligeværdigt af mennesker, som aktivt og positivt har valgt, at flygtninge skal være en del af deres liv, er helt uvurderlig, Det samme gælder den støtte, som flygtninge kan hente hos frivillige i forhold til at lære dansk og blive en del af det danske samfund.

Jeg håber derfor, at I vil fastholde det gode engagement, I allerede lægger i flygtningesagen. Vi er i gang med at udvikle vores faglige support til frivillige, så den matcher de nye behov, frivillige oplever i forhold til den gældende lovgivning omkring flygtninge. I kan allerede nu tilmelde jer kurser om midlertidighed og hjemsendelse her. I det kommende år afholder vi dialogmøder flere steder i landet, hvor vi blandt andet vil sætte fokus på frivilliges oplevelser og erfaringer med frivillighed i den nuværende situation.  

Endnu engang tusind tak for jeres engagement som frivillige. Det er af uvurderlig stor værdi for flygtninge i Danmark.

Med venlig hilsen

Josephine Fock

Direktør for integration
Dansk Flygtningehjælp

 

 

Nyt fra 21. februar 2019:

 

 

Frivillige ser mennesker blive brudt ned
Konstante lovstramninger på udlændinge- og integrationsområdet har vidtrækkende konsekvenser for mennesker med flygtningebaggrund og stiller frivillige i vanskelige dilemmaer. Josephine Fock, direktør for Dansk Flygtningehjælps Integrationsafdeling, har skrevet et blogindlæg om de mange stramninger. Læs indlægget her

L140 er vedtaget i dag
Regeringen, DF og Socialdemokratiet har i dag vedtaget det lovforslag, der er udmøntet på baggrund af finanslovsaftalen for 2019. Lovforslaget rummer blandt andet forringelser af integrationsydelsen og gør flygtninges opholdstilladelser midlertidige. I nyhedsbrevet den 7. marts bringer vi et notat målrettet frivillige, hvor du kan læse mere om ændringerne.

Madpuljen er igen åben for ansøgninger
Dansk Flygtningehjælps Madpulje er igen tanket op med midler, som vi er klar til at sende ud til frivillige, der vil videreføre eller etablere madtilbud for og med flygtninge. Læs mere om, hvordan du søger Madpuljen her

Vil du have forskningsperspektiv på flygtninge og migration?
Interesserer du dig for flygtninge og migration ud fra et forskningsperspektiv? Så kan du med fordel tilmelde dig nyhedsbrevet fra Global Refugee Studies' Research Group på Aalborg Universitet i København, hvis forskningsgruppe involverer sig i flygtningedebatten, både i Danmark og internationalt. Du tilmelder dig nyhedsbrevet her

Skibe med nødstedte skal have adgang til sikker havn
Forud for mødet mellem EU's justits- og indenrigsministre i Bukarest i begyndelsen af februar sendte Dansk Flygtningehjælp sammen med 49 andre organisationer en opfordring til Inger Støjberg og øvrige EU-ledere om hurtigst muligt at finde en løsning, der sikrer, at fartøjer med mennesker, der bliver reddet til søs, kan nå sikkert i havn. Læs mere her

Dansk Flygtningehjælp er tredjebedst i verden
På den netop offentliggjorte liste over verdens bedste NGO'er er Dansk Flygtningehjælp endnu en gang på podiet som nummer tre. Dermed beholder Danmarks største humanitære NGO sin placering fra sidste år – og det er nu sjette gang i træk, at organisationen er blandt top fem. Læs mere her

Med venlig hilsen
Dansk Flygtningehjælp - Frivillig
Bente Bækgaard

 

Nyt fra 31. januar 2019:

 

DFH kritisk over for nye lovstramninger

 I sit høringsvar til Udlændinge- og Integrationsministeriet stiller Dansk Flygtningehjælp sig kritisk over for de fleste af de lovændringer, som indgår i regeringens finanslovsforslag. Dansk Flygtningehjælp kritiserer også, at lovforslaget fremsættes før høringsfristens udløb. Læs høringssvaret her

Spil og opgaver skal kickstarte børns læring
445 børn med flygtningebaggrund har i denne uge modtaget en pakke bøger fra det nye initiativ Klub Kickstart. Pakken indeholder blandt andet spil og opgaver, som skal styrke børnene i matematik og dansk, øge deres trivsel og give dem mere lyst til læring. Læs mere om Klub Kickstart her

Ane og Suad skaber minder sammen
Med hjælp fra Ane har 19-årige Suad lært at køre med barnevogn. Den unge eritreaner er nybagt mor og henter stor støtte til rollen som mor og ny i Danmark hos Ane. Læs om det frivillige venskab her

Danmarks Indsamling skal hjælpe piger i Nigeria
"Styrk verdens piger" er temaet for årets Danmarks Indsamling, og pengene skal blandt andet gå til at hjælpe piger i Nigeria, der har været udsat for kidnapning, voldtægt og tvangsægteskaber. Læs mere her

Med venlig hilsen
Dansk Flygtningehjælp - Frivilligafdelingen
Bente Bækgaard

 

Nyt fra 17. januar 2019:

Se DFH's nye kursusprogram til frivillige
Bliv klogere på de glemte heltinder fra Eritrea, kurdiske flygtninge, lovgivning på udlændingeområdet og meget, meget mere. Forårets kurusprogram til frivillige er nu på nettet, og der er åben for tilmelding. Find programmet her.

Hjælp os med at rekruttere flere frivillige
I samarbejde med Røde Kors gennemfører Dansk Flygtningehjælp lige nu en landsdækkende kampagne, der skal rekruttere flere frivillige. Du kan hjælpe kampagnen på vej ved at like og dele. Læs mere om kampagnen her.

Flygtninge som frivillige - nyt inspirationshæfte til frivillige
Der er masser af fordele ved at involvere mennesker med flygtningebaggrund som frivillige. I et nyt hæfte fra Dansk Flygtningehjælp kan du læse otte flygtninges fortællinger om, hvad de beskæftiger sig med som frivillige, og hvad du som frivillig kan gøre for at støtte op om personer med flygtningebaggrund, der ønsker at gøre en forskel som frivillige. Du kan rekvirere hæftet hos din regionskonsulent og/eller downloade det her

DFH: Tempoet for lovgivning på udlændingeområdet er for højt
Når regeringen udfærdiger nye lovforslag på udlændingeområdet, er fristen for høringssvar for kort, mener Dansk Flygtningehjælp. Det kan gå ud over retssikkerheden og kvaliteten af lovarbejdet, mener Josephine Fock, direktør for Integration i Dansk Flygtningehjælp. Læs mere her

Våbenhvile og mere bistand kan afværge hungersnød i Yemen
Der er behov for mere humanitær bistand og bedre adgang til civile yemenitter, hvis man skal undgå hungersnød og sygdomsudbrud i Yemen. Dansk Flygtningehjælps generalsekretær Christian Friis Bach har besøgt Yemen og opfordrer det internationale samfund til at øge bistanden og intensivere arbejdet med at finde en politisk løsning, der skaber fred. Læs mere her

Med venlig hilsen
Dansk Flygtningehjælp Frivillig
Bente Bækgaard