Mandagsholdet på biblioteket i funktion.

Frivilliggruppen Sam-X
- en del af Dansk Flygtningehjælp.   


"Co-existence or no existence"
  skrev Piet Hein.


Ja, vi tror altså på SAM-EKSISTENS, dvs. samarbejde, gensidig respekt og ligeværd som afgørende for, om integrationen lykkes, og vi gør vores bedste for at yde en kvalificeret indsats med det for øje. 

Her forsøger vi at fortælle om os selv og vores arbejde, og her kan du følge med i vores aktiviteter, se vores billeder og evt. skrive en hilsen i gæstebogen.

Hvis du vil vide mere, evt. overvejer at være med som frivillig i en af vores aktiviteter ellervil være netværksperson, så klik  på "Kontakt os" og send en mail, hvorefter du snarest muligt vil blive kontaktet. (Du kan evt. kontakte mig direkte.)


Med venlig hilsen
Kontaktpersoner
Sara Yousif
Tlf. 52531183
sara.yousif@gmail.com
og
Jens-Erik Petersen
Tlf. 23358602
jep.sam-x@stofanet.dk
 
 

 

  

 

OPSLAGSTAVLEN:

 NB! Vi er nu igen klar med  mandags- og torsdagslektiecaféen på Næstved Bibliotek fra uge 10 og Nørkleklubben begynder i uge 11.

 

Normalt vil vores aktiviteter i "Frivilliggruppen Sam-X - en del af DRC" ellers se således ud:

  •  Lektiecafé mm. på Næstved Bibliotek mandag og torsdag kl. 15-17

 

  . Lektiehjælp mm. på Sprogcenter Næstved, Kasernevej 20

 

  • og "Nørkleklubben" hveranden tirsdag (ulige uger) i Birkebjergparken kl. 17-21

 

 

 

Nyt fra Dansk Flygtningehjælp 5/3-2020:

 

Find svar på spørgsmål om flygtede ukrainere
Flere og flere flygtede ukrainere ankommer nu til Danmark, og mange ønsker at hjælpe dem. Dansk Flygtningehjælp har lanceret en side, hvor man kan finde svar på spørgsmål om blandt andet opholdstilladelse, husly og transport i forhold til ukrainerne. Siden bliver løbende opdateret. Find siden her

Lovgivninghåndbog opdateret
Lovgivningshåndbogen Den med paragrafferne er netop blevet opdateret. Håndbogen giver overblik over en række af de regler, og vilkår, der vedrører flygtninge, familiesammenførte og indvanderere. Find håndbogen her

Med venlig hilsen

Dansk Flygtningehjælp Frivillig
Bente Bækgaard

Nyt fra Dansk Flygtningehjælp februar 2022:

 

DRC er klar til at hjælpe ukrainske flygtninge
Dansk Flygtningehjælp er dybt bekymret over situationen i Ukraine. I et interview fra TV2 kan du høre generalsekretær Charlotte Slente fortælle om Dansk Flygtningehjælps humanitære bistand i Ukraine, og de scenarier organisationen forbereder sig på. Se interviewet her
Læs om Dansk Flygtningehjælps arbejde i Ukraine her

Situationen i Ukraine vil øge et i forvejen stort humanitært behov
Angrebet på Ukraine vil kun forværre situationen for den ukrainske befolkning, som allerede i otte år har lidt under konflikten med Rusland. Dansk Flygtningehjælp forudser, at konflikten vil øge behovet for humanitær hjælp til civile. Læs mere her.

Kursus for hverdagstolke
Hvis du tolker som en del af din frivillige indsats i Dansk Flygtningehjælp, kan du nu tilmelde dig introduktionskurset for Hverdagstolke. På kurset vil du få viden om tolkeetiske rammer og blive introduceret til både fysisk tolkning samt video- og telefontolkning. Du vil desuden få gode råd til, hvordan du i praksis sikrer kvaliteten af din tolkning og mulighed for at sparre med de øvrige frivillige tolke om problemstillinger, erfaringer m.m. Læs mere her

Venner øger samfundsdeltagelsen
Flygtninge bliver bedre til dansk, forbedrer deres beskæftigelsessituation og deltager mere aktivt i samfundslivet, når de har en frivillig ven eller venskabsfamilie. Sammen med øget trivsel og større samfundsforståelse er det nogle af de foreløbige resultater i et nyt evalueringsnotat om Venner Viser Vej. Notatet viser også, at Venner Viser Vej både lykkes med at skabe kontakt til nyankomne flygtninge og de flygtninge, der har været i landet i længere tid, men også at bestræbelserne på at etablere sig i udsatte boligområder har vist sig sværere end forventet. Læs hele notatet her

Henvis flygtninge til Dansk Flygtningehjælps rådgivninger
Dansk Flygtningehjælp driver syv Frivilligrådgivninger rundt om i landet, hvor flygtninge, indvandrere og deres familier kan få gratis, uvildig og tværfaglig rådgivning om blandt andet udlændingeloven og integrationsloven. Rådgiverne vejleder eksempelvis om familiesammenføring, fornyelse af opholdstilladelser, permanent ophold og indfødsret. De kan også hjælpe med at forstå afgørelser og breve fra offentlige myndigheder og vejlede om klagemuligheder. Find oversigt over landets rådgivninger her

Du kan ikke besvare dette nyhedsbrev, men du er velkommen til at skrive til frivillig-sekretariatet på frivillig@drc.ngo

Med venlig hilsen
DRC Dansk Flygtningehjælp Integration
Bente Bækgaard

 

Januar 2022:

Nyt kursusprogram til frivillige
Vil du have ny inspiration til at drive samtaletræning online eller styrke den gode trivsel i frivilliggruppen? Eller vil du vide mere om integrationslovgivningen, flygtninge fra DR Congo eller evakuerede fra Afghanistan? Så tag et kig i forårets kursusprogram. Vi afholder online kurser frem til marts og lancerer derefter kurser med fysisk fremmøde.Kursusprogrammet ligger her og opdateres igen i løbet af marts måned.

Sådan søger man tilskud til høje el- og varmeregninger
Regeringen har lanceret en ny varmepakke, som skal afbøde nogle af konsekvenserne for økonomisk vanskeligt stilledede borgere, f.eks. personer, som modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse. DRC Dansk Flygtningehjælps integrationsfaglige seniorkonsulent Sine Hav har forfattet et notat, hvor man blandt andet kan finde oplysninger om, hvem der kan søge, og hvordan man søger. Find notatet her

Vi anbefaler, at personer, som inden for de kommende år skal ansøge om permanent opholdstilladelse, søger rådgivning i en af frivilligrådgivningerne, idet en ansøgning om tilskud til varme og el kan have betydning for afgørelsen i en sag om permanent opholdstilladelse. Find kontaktinfo til frivilligrådgivningerne her

Ny rapport om det frivillige engagement i Danmark
Center for Frivilligt Socialt Arbejde har netop lanceret Frivilligrapporten 2019-2021, som belyser en række af de arenaer, hvor danskernes frivillige engagement og det sociale arbejde i Danmark er i spil. Rapporten stiller blandt andet skarpt på de udfordringer, som de små og mellemstore landsdækkende foreninger oplever at stå overfor.Find rapporten her

Tillykke til Flygtningehjælpens Frivilliggruppe i Fredericia
Gruppen kan i år fejre 25 års jubilæum. I anledningen af jubilæet har ugeavisen Elbobladet interviewet den 59-årige Martin Mehrdad Goshtasbi, som var en af de første, der i sin tid fik glæde af hjælpen fra frivillige hos Dansk Flygtningehjælp i Fredericia. Læs artiklen her

DRC: Udviklingspolitikken bør bekæmpe klimaforandringer – ikke klimamigranter
Klimaforandringer tvinger mennesker på flugt, men skræmmebilleder om antallet af fremtidige klimamigranter kan misbruges til at understøtte politiske mål om at bekæmpe irregulær migration, eksempelvis ved at forskanse grænser. Det gør hverken noget godt for klimaet eller for mennesker, der må søge sikkerhed på tværs af grænser, skriver Charlotte Slente, generalsekretær i DRC Dansk Flygtningehjælp i netmagasinet Altinget. Læs indlægget her

Du kan ikke besvare dette nyhedsbrev. Men du er velkommen til at skrive til frivillig-sekretariatet på frivillig@drc.ngo

Med venlig hilsen
DRC Dansk Flygtningehjælp Integration
Bente Bækgaard

Nyt fra DRC Dansk Flygtningehjælp pr 1.maj 2021:

Kommunalt kan-og-skal-papir er opdateret
DRC Dansk Flygtningehjælp har opdateret det uundværlige dokument, Kan-og-skal-papiret, der gør det lettere for frivillige at gennemskue, hvad kommunen kan gøre, og hvad kommunen skal gøre i forhold til flygtninge. Find det opdaterede dokument her

Flygtninge med midlertidig beskyttelsesstatus
Flere flygtninge får i øjeblikket inddraget deres opholdstilladelser i Danmark. Få overblik over de centrale emner, der i særlig grad knytter sig til de flygtninge, som er i risiko for at miste deres opholdstilladelser, i et opdateret notat fra DRC Dansk Flygtningehjælp, som du finder her

Info til flygtninge om forlængelse og inddragelse af opholdstilladelser
Er du i kontakt med flygtninge, der har brug for information om forlængelse og/eller inddragelse af opholdstilladelser, eller vil du selv gerne have mere viden om emnet? Så kan du med fordel videreformidle og/eller læse DRC Dansk Flygtningehjælps infohæfte om emnet. Du finder det på dansk her, og på arabisk her

Bisidder-tilbud til flygtninge
Er du i kontakt med flygtninge, som er indkaldt til samtale hos Udlændingestyrelsen med henblik på forlængelse/inddragelse af opholdstilladelser? Så har den/de pågældende personer mulighed for at få en bisidder fra DRC Dansk Flygtningehjælps bisidderkorps med til samtalen. Læs mere her

Kursus for frivillige om inddragelse af opholdstilladelser
Vil du vide mere om myndighedernes inddragelse af opholdstilladelser? Så kan du tilmelde dig vores kursus den 18. maj 16-17:30, der sætter fokus på emnet. Læs mere om kurset og tilmeld dig her

Åbent brev til Holstebros S-borgmester fra lokale frivillige
I Holstebro har Eva Hallgren og Kirsten Pedersen fra Holstebro Frivilliggruppe sammen med et lokalt medlem af det lokale integrationsråd, skrevet et åbent brev til kommunens borgmester, hvori de beder ham om at påvirke politikerne på Christiansborg til at stoppe sager om inddragelser af opholdstilladelser. Læs brevet her

Hvorfor vil Faeza ikke rejse? Lyt til podcast fra DR
Faeza Satouf er en af de syriske flygtninge, der netop har fået besked på at rejse tilbage til Damaskus. I 2014 flygtede hun fra det krigshærgede Syrien i en overfyldt flygtningebåd. Men nu vurderer danske myndigheder, at der er så sikkert i Damaskus, at hun ikke længere har grund til at opholde sig i Danmark. Hør Faeza Satouf fortælle sin historie her.

Med venlig hilsen
DRC Dansk Flygtningehjælp Integration
Bente Bækgaard

 
 

 

 

 

OBS! Frivilligrådgivningen i Næstved lukker!

 Maj 2020

Kære alle

 
Ja, I læser rigtigt. Vi har desværre besluttet at stoppe Rådgivningen her i Næstved. 
De frivillige rådgivere har ikke længere mulighed for at fortsætte med rådgivning på "Lær dansk" på Kasernevej i Næstved, og det har heller ikke været muligt at finde andre kompetente personer, som kunne tage over. 
 
Derfor har vi desværre - i samråd med Dansk Flygtningehjælp - set os nødsaget til at lukke for aktiviteterne fremover.
 
Der er fortsat rådgivning i Ringsted - og København, hvortil der så må henvises.
 
Her er et link til Dansk Flygtningehjælps hjemmeside med information om frivilligrådgivningerne:
 
 

 

 

 
 
_______________________________________________________________________________________________________

 

 

Netværkspersoner/-familier søges
til flygtningefamilier & enlige i Næstved og omegn !
 
Vi har meget positive erfaringer med velforberedte, gode match imellem danskere og nydanskere. Integrationen bliver i den grad optimeret ved disse match, så vi vil sætte stor pris på en henvendelse fra dig/jer, som kunne tænke sig at høre mere herom og evt. tilmelde sig.


Fødselsdag:
Den 24.10.2007 blev Sam-X oprettet som officiel forening af en mindre flok frivillige, som i en årrække havde arbejdet som en løs frivilliggruppe under Dansk Flygtningehjælp.Senest opdateret d. 08.03.2018