Sam-X er en registreret forening under Dansk Flygtningehjælp, som yder gratis hjælp til flygtninge og indvandrere i Næstved Kommune.

Sam-X har en samarbejdsaftale med Næstved Kommune, og vi arbejder tæt sammen med integrationsteamet for at løse integrationsopgaven i kommunen bedst muligt.

Fødselsdag
Den 24. oktober 2007 havde Sam-X stiftende generalforsamling efter i mange år at have været en navnløs frivilliggruppe.

Vi har
naturligvis udfærdiget vedtægter, er tilmeldt hos kommunen, har et CVR-nummer og en bestyrelse valgt af de aktive på vores årlige generalforsamling i oktober måned. Selv om vi er en forening af frivillige, betaler vi ikke kontingent, da alle jo giver af deres  fritid og kræfter!


Bestyrelsen er fra 24.10.2019: 
 

Sara Yousif (formand)

Birgit Preuss (næstformand)

Jens Erik Petersen  (kasserer)

Conny Christoffersen

Hanne Larsen

Daniel Mørck Rasmussen

Jonathan E. P. Carnejo

Suppleanter:

Marianne Bach

Sara Bach

 

Medlemmerne er
en gruppe frivillige med meget forskellig baggrund. Vi er ca. 100 medlemmer i alle aldre, nogle er pensionister, nogle på arbejdsmarkedet, andre er under uddannelse; men alle har et ønske om af et godt hjerte at gøre en forskel til gavn for vores nye medborgere.
Vi har det herligt - føler, at vi gør gavn og får så meget igen🙂.

Formål og idégrundlag 

Det handler om integration.

Foreningen arbejder på grundlag af Dansk Flygtningehjælps formålsparagraffer og regler.
Alle frivillige har underskrevet en aftale med Flygtningehjælpen samt en børneattest. Flygtningehjælpen tilbyder løbende gratis relevante kurser til de frivillige.

Vores formål:
I overensstemmelse med foreningens vedtægter arbejder vi på at få flygtninge og indvandrere til at føle sig godt tilpas i lokalområdet og hjælpe dem til en god tilværelse i Danmark som ligeværdige medborgere.

 


Og så har vi et godt samarbejde med Næstved kommunes Job- & Integrationscenter, formaliseret via en samarbejdsaftale, den første per 8/8-10 blev i december 2014 afløst af en ny, revideret aftale.

I 2010 blev 1. samarbejdsaftale imellem Sam-X og kommunens Job- & Integrationscentret endelig underskrevet.