Fotoalbum

Juli: 
Familiesommerlejren på Enø var velbesøgt.

2. sept. havde Sam-X en stand på Foreningernes dag og den
9. sept. gik den årlige busudflugt til Geocenter Møns Klint med visit i Keldby Kirke.

3. december havde vi som sædvanlig julefest på Kobberbakkeskolen afd. Sydby.

 23. marts fik vi endnu en gang en flot donation fra Sjølund Genbrug!